Overlast zwarte Elzen Lombardijenlaan

Ingezonden door: admin op 20-11-2018
  • Overal

Dit voorstel is schriftelijk ingediend met 50 handtekeningen. Op 10 december 2018 hebben de bewoners van de Lombardijenlaan een gesprek gehad met raadsleden. Naar aanleiding hiervan dienden de PvdA, 50Plus, LST en ONS Tilburg tijdens de raad van 17 december twee moties in die niet gesteund werden door de meerderheid van de raad. Wel gaf het college aan dat de struiken onder de Elzen in januari worden verwijderd en dat in overleg met de bewoners wordt bekeken of er nieuwe struiken terugkomen en zo ja, welke soort dat is.

Initiatiefnemers: de heren van Zon en Bhawan, bewoners Lombardijenlaan

brief initiatiefnemers >>

Korte samenvatting:

In het gedeelte van de straat waar de initiatiefnemers wonen staan in totaal 39 Zwarte Elzenbomen die het gehele jaar overlast geven. Beide heren zijn al enkele jaren actief bezig met het probleem en hebben al meerdere keren hierover contact gehad met de gemeente; medewerkers en portefeuillehouder. Tot nu toe is er voor de bewoners geen bevredigende oplossing tot stand gekomen en via ‘maak je punt bij de raad’ willen zij het probleem onder de aandacht brengen van de raad.

De overlast van de Zwarte Elzenboom bestaat uit:

  • Wortelgroei in fundering van de woningen.
  • Verstopte putten door het afval van de bomen. Gevolg wateroverlast bij regen.
  • Extra kosten bewoners door wortelgroei in de riolering (op eigen grond) en oprit.
  • Extra kosten gemeente door wortelgroei in de riolering in de straat en extra inzet BAM voor onderhoud en straat schoon te houden (n.a.v. meldingen via ‘beter buiten app’).
  • Struiken die onder de bomen staan zijn kapot gegaan omdat er onvoldoende voeding in de bodem zit
  • De bomen op de leidingen staan van de Stadsverwarming en dat er al één boom is verwijderd omdat er sprake was van een storing door wortelgroei
  • De Zwarte Elzenboom geeft 52 weken per jaar afval wat grotendeels ook terecht komt in de voortuinen van bewoners. De bewoners zijn het na 4 jaar overleg met de gemeente zat om iedere week het afval uit hun voortuin op te moeten ruimen.

Gewenste oplossing:

De bomen (Zwarte Elzen) vervangen door dezelfde bomen die verderop in de straat staan.

Gesprek met de raad

De heren van Zon en Bhawan gaan op 10 december in gesprek met de woordvoerders groen, grijs en blauw. Locatie: Het Laken, zaal 2. Tijdstip: 16.00 uur.

De initiatiefnemers gaven aan dat het idee dat de raad met de bewoners op locatie in gesprek wil gaan, als zeer prettig wordt ervaren maar dat zij na onderzoek in de buurt moeten constateren dat hier geen draagvlak voor is. De bewoners zijn boos en voelen zich in de steek gelaten. De buurt is al meerdere jaren druk doende om met de gemeente een passende oplossing te zoeken die voor uiteindelijk alle partijen geld zal besparen. De initiatiefnemers hebben hun medebewoners niet kunnen overtuigen om deel te nemen aan een gezamenlijke bijeenkomst.

De procesregisseur Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente is in overleg met de initiatiefnemers aanwezig bij dit gesprek. Hij heeft de afgelopen periode namens de gemeente contact gehad met de initiatiefnemers.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@hakhak.nl

Actuele stand voor dit plan

Dit vonden anderen van het plan:

Je staat op het punt om voor te stemmen op dit plan.

Je staat op het punt om tegen te stemmen op dit plan.

Behandel anderen zoals je zelf graag wordt behandeld (berichten met grof taalgebruik worden door de beheerder verwijderd).
Wordpress site laten maken door Converzo.nl