MAAK JE PUNT BIJ DE RAAD!

Heb je een plan of idee, dat je bij de gemeenteraad wilt aankaarten? Heb je 50 mensen die jouw jouw plan of idee steunen? En wil je zelf jouw plan of idee toelichten bij leden van de gemeenteraad? Laat dan van je horen en maak je punt!

Jouw plan of idee kan gaan over iets bij jou in de straat of in de buurt of over een ander onderwerp waarvoor je graag de aandacht vraagt. Laat horen wat je wilt bereiken, waarom je dat wilt en wat daar volgens jou voor nodig is.

Je hoeft geen uitgebreid rapport op te stellen. Zolang je maar helder maakt wat je graag met de raad wilt bespreken. Zorg dat 50 mensen of meer jouw voorstel steunen. Anders gezegd, zorg ervoor dat minimaal vijftig aanhangers met jou hetzelfde punt willen maken bij de raad. Deze steun heb je nodig om jouw onderwerp op de agenda van de raad te krijgen.

In gesprek met de raad: hoe gaat het in zijn werk?

Dat bepaal jij. Wil je in gesprek met de raad in het stadskantoor of nodig je de raad liever uit bij jou in de buurt? Dat laatste is vooral handig, wanneer jouw voorstel over een onderwerp in jouw omgeving gaat. Je geeft zelf aan waar je voorkeur naar uitgaat. Je kunt hierover contact opnemen met de Raadsgriffie: (013) 542 80 93. Daar kunnen ze je helpen met het maken van een keuze en met de eventuele ondersteuning die nodig is.

Het is zo ver: jij komt je punt maken

Het is zo ver. Je hebt je plan of idee ingediend. Je hebt met de Raadsgriffie afgesproken wanneer en hoe je met de raad in gesprek gaat. De bijeenkomsten van de raad zijn openbaar. Kom je naar de raadzaal, dan mag je uiteraard aanhangers meebrengen. Die krijgen een plek op de publieke tribune. De raadsleden zitten voor je klaar. De raad telt 45 leden. Die zijn er niet allemaal. Meestal vaardigt elke fractie minimaal één woordvoerder af. Voor de bijeenkomst wordt een half uur tot een uur uitgetrokken. De voorzitter ziet erop toe dat jij voldoende ruimte krijgt om je punt duidelijk te maken. Sowieso is het slotwoord voor jou.

En daarna?

De woordvoerders van de fracties die meedoen aan het gesprek, bepalen of en hoe het gesprek een vervolg krijgt. Dat is dus niet vanzelfsprekend. Willen ze een vervolg, dan laten ze dat aan het einde van de bijeenkomst of op een later moment weten. Hoe het dan verder gaat, is niet van tevoren te zeggen. Jouw plan of idee kan bijvoorbeeld op de agenda komen van een debatbijeenkomst van de raad. Het kan ook zijn dat een of meer fracties naar aanleiding van ‘jouw punt’ een initiatiefvoorstel indienen. De raad neemt over zo’n voorstel een besluit. Sowieso word je over het vervolg op de hoogte gehouden.

Over welke onderwerpen kun je geen punt maken?

Er zijn gevallen of situaties waarin je geen punt kunt maken bij de raad. Dat is onder andere het geval als:

  • jouw onderwerp het afgelopen half jaar op de agenda van de raad heeft gestaan;
  • over jouw onderwerp het afgelopen half jaar een informatie- of debatbijeenkomst is gehouden of inspraakprocedure is georganiseerd;
  • jouw plan of idee een onderwerp is, waartegen wettelijk bezwaar of beroep kan worden ingediend
  • jouw onderwerp een aangelegenheid betreft die niet tot de taken of bevoegdheden van de gemeente hoort;
  • jouw onderwerp de privébelangen van personen raakt of om andere redenen niet in het openbaar kan worden besproken.

Bekijk de plannen

Heroverweging studentenhuisvesting

Tilburg is zich in de afgelopen jaren meer en meer aan het profileren als studentenstad. Dat dit tal van voordelen heeft, op zowel de lange als de korte termijn, lijkt...

Wander

Veiligheid aan de Spoordijk. NU!

Gesprek met de raad: Op een zaterdagochtend gingen de raadsleden samen met de initiatiefnemers op locatie kijken naar de verkeerssituatie bij de ingang van het sportcom...

Lout Donders

Wekelijkse lediging van de GFT/Rest kliko

Tot en met 2016 werd elke week de kliko geleegd. Daar betaal je als burger voor, in de vorm van de Gemeentelijke Belastingen. Niks mee en tot dan heel logisch. In 2017 gi...

Henk

kliko

Men zou een soort van vignet kunnen invoeren, waardoor mensen die alleen wonen en bereid zijn gebruik van hun kliko te laten maken, hun buren kunnen laten weten dat zij n...

Piet Hoofs

Fitness apparaten in het Leypark

Om gratis en lekker buiten in het park te kunnen sporten en bewegen. In veel buitenlandse steden staan er in parken al fitness apparaten. Op meer plekken/ parken in Tilbu...

Marlinda Brugmans

Camera’s bij glasbakken Korvel

In de wijk Korvel zijn de glasbakken en kledingcontainers verplaatst van het AH Parkeerterrein  buiten de hekken naar de Frederik van Eeden straat, op het parkeer terre...

Wil Peters van nijenhof

Buiten sport- en speelattributen voor jong en oud in de Juralaan

Er zijn genoeg lege plekken op veldjes en voor de school in Juralaan. Graag wilde ik vragen of er meer Speel attributen komen voor kinderen en/of training attributen voor...

Desiree1

Afvalbakken wagnerplein

Waarom geen grotere afvalbakken op het gehele wagnerplein...tevens sorteerbakken daardoor minder restafval. En op vrijdagmiddag ledigen zeker waar de markt is. Zitten we ...

Jose Perrij

Meer biomassa voor minder CO2

Het Wandelbos was in het recente verleden een goed onderhouden bos. De paden werden regelmatig met blazer van bladeren ontdaan, bomen, waar nodig, werden gekapt en de res...

Cees Troost

Overlast zwarte Elzen Lombardijenlaan

Dit voorstel is schriftelijk ingediend met 50 handtekeningen. Op 10 december 2018 hebben de bewoners van de Lombardijenlaan een gesprek gehad met raadsleden. Naar aa...

admin

Reeshof Spray Park

Kinderen voelen zich van nature aangetrokken door water en worden gevoed door nieuwsgierigheid. Een Spray Park in de openbare ruimte is dan ook een verrijking van een ...

Derya

Verander korvelseweg in woongebied ipv winkelgebied

Geachte Raad, Het zou voor Tilburg en z'n bewoners fijn zijn als Korvelsweg een woongebied zou zijn ipv winkelgebied. De korvelsweg is 1 groot chaos van verkeer, Geen ...

Mohamed Ait Ouguerd

Vlindertuin voor slachtoffers van zinloos geweld.

Stand van zaken: Resultaat van het gesprek met de raadsleden was om te kijken of de Vlindertuin een plek kon krijgen bij het Tilburgse monument tegen zinloos geweld in d...

Hennie

Van Racebaan-Oost naar gewoon weer Ringbaan-Oost

Geachte raadsleden,

Onderstaande melding deed ik op 14-4-2020 bij de politie:

“Goedemorgen,

Ik woon op de hoek JP Coenstraat, Ringbaan-Oost en zeg ...

Hein de Brouwer

Gemeente laten luisteren naar petities

We hebben onlangs met 300 (!) ondertekenaars een petitie ingediend tegen nieuwbouw Durendaelweg 2-4. Het zou fijn als de gemeente enigszins naar de indieners ...

Sven Verbruggen

Hondenspeeltuin

De initiatiefnemers zijn in gesprek gegaan met de raadsleden. Tijdens het gesprek bleek dat de aanwezige raadsleden enthousiast zijn over het idee van een hondenspeeltuin...

Ingrid

Stedelijke informatiemarkt opvoedingsondersteuning

Wie het nieuws volgt, ziet steeds meer problemen die te maken hebben hoe we met elkaar omgaan. Kortweg dus `Onderlinge Opvoeding Op Weg Naar Een Betere Stad. Een stedelij...

Guus Van Gorp

Nachtnet in Brabant, nooit meer klem op andere stations

Gesprek met de raad: Naar aanleiding van het gesprek met de raadsleden werd in de raadsvergadering van februari een motie aangenomen met de opdracht aan het college om s...

Bert Bruijnen

Bank aanspreken op investering palmolie

Draagt gemeente Tilburg bij aan ontbossing en mensenrechtenschendingen? Dat is wellicht een bijzondere openingszin, maar als gemeente Tilburg ook financiële diensten ...

Anne Jansen

urban athletes park in Reeshofpark

Stand van zaken: Er komt een urban athletes park in de Reeshof!! Er is een projectcoördinator aangesteld die de realisatie van het Urban Athletes Park verder oppakt. <...

Jorn

Groen Wagnerplein

Stand van zaken: Er ligt een plan klaar met bomen in de vaste grond. Er zijn 9 plekken in beeld waar een wat groter formaat bomen geplaatst kunnen worden. Streven is om ...

Ad Kouwenberg

Een zwembad in de Piushaven? Dat moet lukken!

Zwemliefhebbers van de Swim to Fight Cancer Tilburg, we hebben jullie hulp nodig! De afgelopen twee jaar hebben we twee geweldige edities van de Swim to Fight Cancer T...

admin

Bijenkorven op de smariusrotonde

Om alle bijen te helpen zijn er stukken berm waar de gemeente minder maait. Nu is er 1 plek waar het hele jaar door bloemen in bloei staan en wat een kraamkamer zou kunne...

Nikki Verlaan
Wordpress site laten maken door Converzo.nl