Wanneer kun je geen punt maken?

Er zijn gevallen of situaties waarin je geen punt kunt maken bij de raad. Dat is onder andere het geval als:

  • jouw onderwerp het afgelopen half jaar op de agenda van de raad heeft gestaan
  • over jouw onderwerp het afgelopen half jaar een informatiebijeenkomst is gehouden of inspraakprocedure is georganiseerd
  • jouw plan of idee een onderwerp is, waartegen wettelijk bezwaar of beroep kan worden ingediend
  • jouw onderwerp een aangelegenheid betreft die niet tot de taken of bevoegdheden van de gemeente hoort
  • jouw onderwerp de privébelangen van personen raakt of om andere redenen niet in het openbaar kan worden besproken

Bekijk de plannen

Tilburg nóg mooier maken

Het huidige stadszicht dient vervangen te worden door Tilburg nog mooier te maken. Overal zijn de parken, wegen, bermen in Tilburg fantasieloos en grauw. Het zou mooi zij...

Selime

Afvalbakken wagnerplein

Waarom geen grotere afvalbakken op het gehele wagnerplein...tevens sorteerbakken daardoor minder restafval. En op vrijdagmiddag ledigen zeker waar de markt is. Zitten we ...

Jose Perrij

Veiligheid aan de Spoordijk. NU!

Dat de uitgang van het sportcomplex van FC Tilburg aan de Hoevense Kanaaldijk het kanaal gevaarlijk is, is reeds lang bekend. Auto's rijden er vaak te hard. Het zicht is ...

Lout Donders

urban athletes park in Reeshofpark

Onlangs ging Jorn Acke op een zaterdagochtend op pad met raadsleden om te praten over zijn voorstel voor een ‘urban athletes park’ in het Reeshofpark. Tijdens een kop...

Jorn

Wekelijkse lediging van de GFT/Rest kliko

Tot en met 2016 werd elke week de kliko geleegd. Daar betaal je als burger voor, in de vorm van de Gemeentelijke Belastingen. Niks mee en tot dan heel logisch. In 2017 gi...

Henk

Nachtnet in Brabant, nooit meer klem op andere stations

Naar aanleiding van dit voorstel gaf de raad op 25 februari het college de opdracht om samen met de andere grote steden in Brabant na te gaan welke scenario’s er zijn o...

Bert Bruijnen

Stedelijke informatiemarkt opvoedingsondersteuning

Wie het nieuws volgt, ziet steeds meer problemen die te maken hebben hoe we met elkaar omgaan. Kortweg dus `Onderlinge Opvoeding Op Weg Naar Een Betere Stad. Een stedelij...

Guus Van Gorp

Bank aanspreken op investering palmolie

Draagt gemeente Tilburg bij aan ontbossing en mensenrechtenschendingen? Dat is wellicht een bijzondere openingszin, maar als gemeente Tilburg ook financiële diensten ...

Anne Jansen

Hondenspeeltuin

Ik zou zo graag zien dat er een hondenspeeltuin komt. Dit mag gerust buiten Tilburg op een braakliggend terrein bv. Nu zijn er weinig goed en hoog omheinde speeltuinen...

Ingrid

Camera’s bij glasbakken Korvel

In de wijk Korvel zijn de glasbakken en kledingcontainers verplaatst van het AH Parkeerterrein  buiten de hekken naar de Frederik van Eeden straat, op het parkeer terre...

Wil Peters van nijenhof

Bijenkorven op de smariusrotonde

Om alle bijen te helpen zijn er stukken berm waar de gemeente minder maait. Nu is er 1 plek waar het hele jaar door bloemen in bloei staan en wat een kraamkamer zou kunne...

Nikki Verlaan

Overlast zwarte Elzen Lombardijenlaan

Dit voorstel is schriftelijk ingediend met 50 handtekeningen. Op 10 december 2018 hebben de bewoners van de Lombardijenlaan een gesprek gehad met raadsleden. Naar aa...

admin

Groen Wagnerplein

Ad Kouwenberg en Marcel Horck hebben gesproken met raadsleden en wethouder Jacobs. Tijdens het bezoek aan het Wagnerplein heeft wethouder Jacobs toegezegd dat er tijdelij...

Ad Kouwenberg

Verander korvelseweg in woongebied ipv winkelgebied

Geachte Raad, Het zou voor Tilburg en z'n bewoners fijn zijn als Korvelsweg een woongebied zou zijn ipv winkelgebied. De korvelsweg is 1 groot chaos van verkeer, Geen ...

Mohamed Ait Ouguerd

Fitness apparaten in het Leypark

Om gratis en lekker buiten in het park te kunnen sporten en bewegen. In veel buitenlandse steden staan er in parken al fitness apparaten. Op meer plekken/ parken in Tilbu...

Marlinda Brugmans

kliko

Men zou een soort van vignet kunnen invoeren, waardoor mensen die alleen wonen en bereid zijn gebruik van hun kliko te laten maken, hun buren kunnen laten weten dat zij n...

Piet Hoofs

Gemeente laten luisteren naar petities

We hebben onlangs met 300 (!) ondertekenaars een petitie ingediend tegen nieuwbouw Durendaelweg 2-4. Het zou fijn als de gemeente enigszins naar de indieners ...

Sven Verbruggen

Vlindertuin voor slachtoffers van zinloos geweld.

Dhr. Jacobs heeft naast de digitale likes meer dan 300 handtekeningen opgehaald. Op 27 mei heeft dhr. Jacobs een gesprek met de raad. Als je in je leven "gelukkig" no...

Hennie

Buiten sport- en speelattributen voor jong en oud in de Juralaan

Er zijn genoeg lege plekken op veldjes en voor de school in Juralaan. Graag wilde ik vragen of er meer Speel attributen komen voor kinderen en/of training attributen voor...

Desiree1
Wordpress site laten maken door Converzo.nl